Έλενα Βέλλιου C2 NOCN
Λάμπρος Λόης C2 NOCΝ
Ξανθή Βάρσου C2 NOCN
Παναγιώτα Κουρίκα C2 NOCN
Βαγγέλης Πατσιάς C2 NOCN
Γιώργος Πατσιάς C2 NOCN
Παναγιώτα Κουρίκα C2 MICHIGAN
Βαγγέλης Πατσιάς C2 MICHIGAN
Κατερίνα Τσίντζουρα B2 MICHIGAN
Έλλη Κωνσταντίνου B2 NOCN
Χαρά Λιάτσου B2 NOCN
Κωνσταντίνα Ταφιάδη B2 NOCN
Σπύρος Γιαννάκης B2 (-reading) NOCN
Στέλλα Βελμίσι B2 (-writing)NOCN
Παρασκευή Γιαννακοπούλου B1 MICHIGAN
Θωμαίς Παλιογιώργου B1 MICHIGAN